logo logo_provincieUtrecht

Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1992-1993

Dit is al weer de derde archeologische kroniek van de provincie Utrecht in de nieuwe opzet. Opnieuw hebben diverse archeologen en amateur-archeologen bijdragen geleverd, om een zo compleet mogelijk overzicht te bieden van wat er op het gebied van archeologie in de jaren 1992-1993 is gebeurd.

Opvallende gebeurtenissen waren de grote opgraving op het Domplein in Utrecht en de kartering van het gebied tussen Vleuten en Harmelen, waar in de toekomst de wijk Leidsche Rijn zal verrijzen, maar ook zijn bijvoorbeeld de vondst van een zwaard bij Leersum en de verschillende opgravingen in Baarn en Rhenen opgenomen. In de twee beschreven jaren werd de provinciaal archeoloog W.J. van Tent opgevolgd door mw. S.G. van Dockum.

De kroniek opent met een algemeen historisch overzicht, geschreven door J.P. ter Brugge, die inmiddels mw. Van Dockum weer is opgevolgd. Dat overzicht geeft verwijzingen naar in de kroniek beschreven opgravingen en vondsten, die zo in een breder kader worden geplaatst. Net als bij de vorige kronieken bedanken wij de mensen die mede ervoor gezorgd hebben dat de kroniek tot stand kon komen en wensen we de lezer eenzelfde spanning bij het lezen, als de onderzoekers kenden tijdens hun opgravingen.

D.H. Kok
J. P. ter Brugge
S. G. van Dockum
F. Vogelzang

Download deze kroniek als PDF

Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1992-1993