logo logo_provincieUtrecht

Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1994-1995

Er gebeurt veel op het terrein van de archeologie in de provincie Utrecht en het lijkt wel of het naar mate de kronieken onze huidige tijd naderen, alleen maar meer wordt. Iedere kroniek is tot nog toe dild
In deze kroniek, over de jaren 1994 en 1995, is dat vooral te zien aan het Eernland en het Leidsche Rijngebied. Daarnaast zijn er natuurlijk in de steden, zoals Utrecht, Amersfoort, Woerden en Wijk bij Duurstede, weer diverse opgravingen gedaan.

Droef nieuws valt er ook te noteren voor deze kroniek: een van de pijlers van de amateur-archeologie in onze provincie, Leen de Keijzer, kwam ons in 1994 te ontvallen. De Keijzer stond niet alleen aan de wieg van de historische kring Tussen Rijn en Lek, ook was hij een onvermoeibaar pleitbezorger voor de archeologie. Diverse publicaties van zijn hand zijn in de loop van de jaren verschenen en hij wist velen te enthousiasmeren voor het lokale en regionale verleden. Dat blijkt ook uit de eer, die zijn collega-archeologen aan hem hebben betoond: de archeologische werkgroep van Tussen Rijn en Lek heeft zijn naam gewijzigd in: Leen de Keijzer.

Zonder de hulp van de amateur-archeologen kon deze kroniek ook niet tot stand komen: wij danken hen voor het schrijven van de verslagen, het ter beschikking stellen van informatie en illustraties en hun enthousiaste reacties op de vorige kronieken.

D.H. Kok
S.G. van Dockum
F. Vogelzang

Download deze kroniek als PDF

Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1994-1995