logo logo_provincieUtrecht

Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1996-1997

Met deze kroniek, die de opgravingen en vondsten beschrijft die in de jaren 1996-1997 in onze provincie zijn gedaan, is de redactie 'bij'. De totale reeks kronieken beschrijft nu de archeologische ontwikkelingen vanaf 1970 tot heden. Het is niet toevallig dat de kronieken, naarmate ze onze tijd naderen, steeds omvang- rijker zijn geworden: de ingrepen in het landschap zijn evenredig toegenomen.

Dat het landschap cultuurhistorische waarden vertegenwoordigt is niet langer slechts de overtuiging van een kleine groep insiders. Een steeds groter publiek is zich bewust geworden van het feit, dat het verleden, weerspiegeld in de eigen omgeving, een rol speelt in het gevoel van identiteit en welzijn.

Dat zulke gedachten ook doordringen tot de vormgevers van onze ruimte blijkt uit deze kroniek: zowel bij de inrichting van het grote project Leidsche Rijn als een veel kleinschaliger bouwproject als de Mariaplaats in Utrecht is het verleden richtsnoer geweest bij het ontwerp van de ruimtelijke ordening.

Moesten we in de vorige kroniek afscheid nemen van de amateur-archeoloog Leen de Keijzer, in 1996 ontviel ons Heinz Reusink, een actieflid van de AWN afdeling Vallei en Eemland. Hij was lid vanaf het eerste uur en een bijzonder mens, die van grote betekenis is geweest voor de archeologie van de provincie. Het zijn mensen zoals hij die het fundament hebben gelegd voor de lokale archeo- logie, waarvan nu zovelen profiteren. In de verslagperiode van deze kroniek werd provinciaal archeoloog S.G. van Dokum opgevolgd door J.P ter Brugge.

Ook deze kroniek had niet tot stand kunnen komen zonder de enthousiaste medewerking van de amateur-archeologen in de provincie Utrecht. Wij hopen ook in de toekomst de vruchtbare samenwerking voort te zetten.

D.H. Kok J.P. ter Brugge
S.G. van Dockum
f. Vogelzang

Download deze kroniek als PDF

Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1996-1997