logo logo_provincieUtrecht

Bunnik, Vechten, Achterdijk-Oost

In 1991 heeft aan de oostzijde van de Achterdijk archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Reden hiervoor was de aanleg van een verzorgingsplaats en een nieuw benzinestation aan de Rijksweg A12 en verbreding van de A12 aan de westzijde van de Achterdijk. Waarschijnlijk is middels deze opgraving de oostelijke begrenzing van de burgerlijke nederzetting, de vicus, ontdekt. Deze vicus moet zich vanaf het castellum ruim 1 km in oostelijke richting hebben uitgestrekt.

Voorwerpen

Gemeente

Plaats/Toponiem

Periode

Materiaal

Thema