logo logo_provincieUtrecht
Leger & Soldaten

Leger & Soldaten

Hoe zou het interieur van een huiskamer of een soldatenbarak in Romeins Vechten eruit hebben gezien? We kunnen er alleen maar naar raden, want er is niets van het meubilair bewaard gebleven. Gelukkig kunnen we aan de hand van afbeeldingen uit die tijd wel een indruk krijgen. En er zijn wel kleinere voorwerpen over die de bewoners elke dag gebruikten. Olielampen bijvoorbeeld, of sleutels van de sloten die op de deuren zaten.

Verbindende dakpan

Om de nok van een pannendak waterdicht te maken, werden holle pannen als deze over de naden tussen twee platte pannen geplaatst. Wij noemen zo’n pan een nokvorst, bij de Romeinen heet hij een imbrex. De gewone pannen worden tegulae genomend, waar ons `tegel’ van is afgeleid.  

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats