logo logo_provincieUtrecht
Belletjes

Belletjes

De ruiters van de Romeinse cavalerie langs de Rijngrens hadden een heel eigen traditie, waar pracht en praal deel van uitmaakten. Hun paarden waren rijk uitgedost met kralen en allerlei bronzen en zilveren versierselen, zoals deze bronzen belletjes. Je hoorde de ruiter al van verre aan komen rijden. 

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats