logo logo_provincieUtrecht
Godenwereld

Godenwereld

In de Romeinse tijd had je altijd en overal te maken met hogere machten. Die zorgden voor alles wat er gebeurde in je leven, met wat er goed ging en met wat er fout ging. Ze werden om raad gevraagd en om hulp gesmeekt, of bedankt voor hun gunsten. Dat kon in een grote tempel, maar ook in een klein heiligdom, zelfs in je eigen huis. Alle volkeren in het Romeinse rijk hadden hun eigen goden en godinnen, maar ze namen ook de Romeinse goden over, of stelden hun goden daaraan gelijk. De Romeinen zelf deden hetzelfde en lieten goden uit andere streken toe in hun godenwereld. Zolang je de keizer maar als god erkende, mocht je geloven wat je wilde. Archeologen vinden vaak tekens van het geloof terug in de vorm van amuletten, godenbeeldjes, inscripties en complete altaren. 

Bronzen vogels

Figuurtjes van dieren, gemaakt van bons of aardewerk, duiken vaak op tussen het Romeinse materiaal. Misschien waren ze alleen voor de sier bedoeld, maar veel dieren hadden in het Romeinse  (volks)geloof een speciale betekenis. Zo werd de haas in verband gebracht met de godin Venus, en de haan met de god Mercurius. Deze twee bronzen haantjes zijn ooit gemonteerd geweest op andere voorwerpen, maar we weten niet welke. Dat geldt ook voor het derde vogeltje, dat lijkt op een eend. Wat de betekenis daarvan is geweest, moeten we naar raden. 

Specificaties

Thema Godenwereld
Materiaal Metaal
Periode Romeinse tijd: 12 vC-450 nC

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats