logo logo_provincieUtrecht
Schrift

Schrift

Met de Romeinen kwamen ook de eerste geschreven teksten naar Nederland en werd er voor het eerst over dat land en zijn bewoners geschreven. Er zijn teksten van beroemde schrijvers bekend, maar de meeste teksten die we uit Romeins Nederland over hebben, zijn heel eenvoudig: namen, korte notities, inscripties. Ze zijn ingekrast, ingebeiteld, ingebrand of ingeslagen in aardewerk, metaal, steen en hout.

Geld voor het leger

Marcus Antonius (83-30 v.Chr.) was de vertrouweling van Julius Caesar. Na diens dood was hij eerst de bondgenoot van Caesars geadopteerde zoon, de latere keizer Augustus. Later werden ze concurrenten en voerden ze oorlog. Om zijn troepen te betalen, liet Marcus Antonius dit soort zilveren munten slaan. Deze denarius is in het jaar 31 v.Chr. geslagen voor het Twintigste Legioen (LEG XX), zoals op de ene kant staat. Daarop is ook een adelaar te zien tussen twee legioenstandaards. Op de keerzijde staat een galei en ANT AUG: `Antonius, augur’. Een augur was een soort `rijkswaarzegger’, een hoge functie die Marcus Antonius zichzelf had toebedeeld. Een jaar na het slaan van deze munt werd hij door Augustus verslagen en pleegde hij zelfmoord. De munten van zijn leger bleven nog lange tijd in omloop. Dit exemplaar moet minstens 35 jaar later in Vechten terecht zijn gekomen. 

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats