logo logo_provincieUtrecht
Huis & Haard

Huis & Haard

Het fort van Vechten was niet alleen maar een omwald militair kamp. Het had ook een wijde omgeving, waar een badhuis stond, waar de vrouwen en kinderen van de soldaten woonden, waar ambachtslui, handelaren en boeren voor het leger werkten. En steeds waren de soldaten zelf aan het werk om dat allemaal te onderhouden. Ze bouwden en herstelden de wallen en gebouwen, ze legden wegen aan, groeven grachten, hakten hout en bakten dakpannen en bakstenen. 

Jachttaferelen

Het kleurigste aardewerk dat de Romeinen op tafel zetten, waren de oranjerode schalen, kommen en borden die archeologen terra sigillata noemen. De archeoloog Dragendorff heeft allerlei vormen onderscheiden. Het type `Dragendorff 37’ is een grote kom, met versieringen op de wand. Vaak zijn dat jachttaferelen, waarop jagers of roofdieren achter andere dieren aan zitten. Een andere grote kom wordt `Dragendorff 29’ genoemd. Op deze scherven van Dragendorff-kommen zijn opgejaagde dieren te zien: een hert (op een `37’) en een zwijn (op een Dragendorff 29). Het derde dier in de rij, een leeuw (weer op een `37’), is juist op jacht. 

 

 

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats