logo logo_provincieUtrecht
Leger & Soldaten

Leger & Soldaten

Mannen en vrouwen in de Romeinse tijd lieten door hun uiterlijk zien, wie ze waren, waar ze vandaan kwamen en welke positie ze innamen in de maatschappij. Kleding, kledingattributen en sieraden speelden daarbij een rol. Daarnaast werd in het Romeinse leger veel waarde gehecht aan persoonlijke hygiëne. Binnen de wallen van een fort, met een paar honderd man en honderden paarden in een kleine ruimte, was dat van levensbelang. 

`Oorlepeltje’

Een voorwerpje dat vrij vaak wordt gevonden bij opgravingen van Romeinse vindplaatsen, is dit staafje met een lepelvormig uiteinde. Ze worden `oorlepeltjes’ genoemd, alsof de mensen er hun oren mee uitpeuterden. Maar het kan voor allerlei andere kleine hygiënische of medische inspecties hebben gediend. 

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats