logo logo_provincieUtrecht
Leger & Soldaten

Leger & Soldaten

Het fort van Vechten was niet alleen maar een omwald militair kamp. Het had ook een wijde omgeving, waar een badhuis stond, waar de vrouwen en kinderen van de soldaten woonden, waar ambachtslui, handelaren en boeren voor het leger werkten. En steeds waren de soldaten zelf aan het werk om dat allemaal te onderhouden. Ze bouwden en herstelden de wallen en gebouwen, ze legden wegen aan, groeven grachten, hakten hout en bakten dakpannen en bakstenen.

Paardenhanger

De ruiters van de Romeinse cavalerie langs de Rijngrens hadden een heel eigen traditie, waar pracht en praal deel van uitmaakten. Hun paarden waren rijk uitgedost met kralen en allerlei bronzen en zilveren versierselen. Ze hingen aan het leren paardentuig en zagen er niet alleen mooi uit, maar maakten vaak ook een rinkelend geluid. Ook zullen ze als amulet hebben gediend.

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats