logo logo_provincieUtrecht
Leger & Soldaten

Leger & Soldaten

Mannen en vrouwen in de Romeinse tijd lieten door hun uiterlijk zien, wie ze waren, waar ze vandaan kwamen en welke positie ze innamen in de maatschappij. Kleding, kledingattributen en sieraden speelden daarbij een rol. Daarnaast werd in het Romeinse leger veel waarde gehecht aan persoonlijke hygiëne. Binnen de wallen van een fort, met een paar honderd man en honderden paarden in een kleine ruimte, was dat van levensbelang. 

Pincet

Aan het basisprincipe van de pincet is in tweeduizend jaar (en meer) niets veranderd, en ook niet aan het gebruik. Net als nu verwijderden de Romeinen er splinters mee of trokken ze er ongewenste haartjes mee uit.

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats