logo logo_provincieUtrecht
Schrift

Schrift

Met de Romeinen kwamen ook de eerste geschreven teksten naar Nederland en werd er voor het eerst over dat land en zijn bewoners geschreven. Er zijn teksten van beroemde schrijvers bekend, maar de meeste teksten die we uit Romeins Nederland over hebben, zijn heel eenvoudig: namen, korte notities, inscripties. Ze zijn ingekrast, ingebeiteld, ingebrand of ingeslagen in aardewerk, metaal, steen en hout.

Rand van amfoor

Onder de vele nieuwe producten die het Romeinse leger meebracht naar Nederland, hoorde olijfolie tot de belangrijkste. De olie werd uit Zuid-Europa ingevoerd in amforen, grote voorraadkruiken van dikwandig aardewerk. Eenmaal op de plaats van bestemming kregen ze vaak een ander gebruik, bijvoorbeeld om graan in op te slaan. Op de rand werd dan de inhoud aangegeven. Het getal VII op deze randscherf betekent dat er zeven modii in de amfoor gingen, ongeveer 60 liter. Het lijkt alsof er voor de VII nog iets anders heeft gestaan. Op vergelijkbare scherven staat vaak een M (van modii) voor de VII. Maar dit lijkt geen M te zijn geweest. Misschien was het de naam van de eigenaar?

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats