logo logo_provincieUtrecht
Leger & Soldaten

Leger & Soldaten

Mannen en vrouwen in de Romeinse tijd lieten door hun uiterlijk zien, wie ze waren, waar ze vandaan kwamen en welke positie ze innamen in de maatschappij. Kleding, kledingattributen en sieraden speelden daarbij een rol. Daarnaast werd in het Romeinse leger veel waarde gehecht aan persoonlijke hygiëne. Binnen de wallen van een fort, met een paar honderd man en honderden paarden in een kleine ruimte, was dat van levensbelang. 

Ring

Romeinse soldaten droegen vaak zegelringen met een gegraveerde steen. `Steen’ is niet altijd het juiste woord: vaak bestond die uit gekleurd glas. Zo’n ring was van ijzer of brons. In dit geval is het een compleet bewaard gebleven bronzen ring met een groene steen waarin een kopje is gegraveerd. Hij moet bewaard zijn gebleven in een natte kleilaag, waardoor het brons niet is geoxideerd en glimt als goud. 

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats