logo logo_provincieUtrecht
Huis & Haard

Huis & Haard

Hoe zou het interieur van een huiskamer of een soldatenbarak in Romeins Vechten eruit hebben gezien? We kunnen er alleen maar naar raden, want er is niets van het meubilair bewaard gebleven. Gelukkig kunnen we aan de hand van afbeeldingen uit die tijd wel een indruk krijgen. En er zijn wel kleinere voorwerpen over die de bewoners elke dag gebruikten. Olielampen bijvoorbeeld, of sleutels van de sloten die op de deuren zaten. 

Rode pronkstukken

Het kleurigste aardewerk dat de Romeinen op tafel zetten, waren de oranjerode schalen, kommen en borden die archeologen terra sigillata noemen. De archeoloog Dragendorff heeft allerlei vormen onderscheiden. Het type `Dragendorff 37’ is een grote kom, met versieringen op de wand. Deze kommen waren erg populair en zijn heel lang in gebruik gebleven: van 70 na Chr. tot in de vierde eeuw. Zulke kommen werden gevormd  in een mal, waarin de versieringen waren uitgespaard. Op het ene exemplaar staan dieren afgebeeld, op het andere staan een leeuw, een sfinx en mythologische figuren. 

Specificaties

Thema Huis & Haard
Materiaal Keramiek
Periode Romeinse tijd: 12 vC-450 nC

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats