logo logo_provincieUtrecht
Schrift

Schrift

Met de Romeinen kwamen ook de eerste geschreven teksten naar Nederland en werd er voor het eerst over dat land en zijn bewoners geschreven. Er zijn teksten van beroemde schrijvers bekend, maar de meeste teksten die we uit Romeins Nederland over hebben, zijn heel eenvoudig: namen, korte notities, inscripties. Ze zijn ingekrast, ingebeiteld, ingebrand of ingeslagen in aardewerk, metaal, steen en hout.

Ton van de keizer

C CAE AUG GER staat gebrand op deze duig van een wijnton die in Vechten is gevonden. Dat is een afkorting van de naam van keizer Caius Caesar Augustus Germanicus, die wij beter kennen als Caligula. Hij regeerde van 37 tot 41 en heeft geen goede reputatie nagelaten. De ton moet wijn hebben bevat uit zijn privévoorraad.

Hoe kwam een ton keizerlijke wijn in het fort van Vechten terecht? In het jaar 40 bezocht Caligula het hoofd van een groot leger, onze streken. In zijn gevolg zullen vaten van zijn favoriete wijn zijn meegevoerd. Misschien hebben de keizer en zijn gevolg Vechten bezocht, misschien is de lege ton ergens anders vandaan gekomen en heeft hij gediend als voorraadton of waterput.  

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats