logo logo_provincieUtrecht
Trompetbeslag

Trompetbeslag

Het fort van Vechten was niet alleen maar een omwald militair kamp. Het had ook een wijde omgeving, waar een badhuis stond, waar de vrouwen en kinderen van de soldaten woonden, waar ambachtslui, handelaren en boeren voor het leger werkten. En steeds waren de soldaten zelf aan het werk om dat allemaal te onderhouden. Ze bouwden en herstelden de wallen en gebouwen, ze legden wegen aan, groeven grachten, hakten hout en bakten dakpannen en bakstenen.

Trompetbeslag

De leren riemen die de soldaten om hun middel en hun schouders droegen, waren vaak beslagen met allerlei ornamenten, waarvan sommige getuigden van de herkomst van de eigenaar. Dit is een opvallend stukje beslag in de vorm van  twee vervlochten trompetjes. Het is een Keltisch motief dat vanaf de tweede eeuw op veel Romeinse militaire attributen opduikt. 

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats