logo logo_provincieUtrecht
Huis & Haard

Huis & Haard

Hoe zou het interieur van een huiskamer of een soldatenbarak in Romeins Vechten eruit hebben gezien? We kunnen er alleen maar naar raden, want er is niets van het meubilair bewaard gebleven. Gelukkig kunnen we aan de hand van afbeeldingen uit die tijd wel een indruk krijgen. En er zijn wel kleinere voorwerpen over die de bewoners elke dag gebruikten. Olielampen bijvoorbeeld, of sleutels van de sloten die op de deuren zaten.

Vrolijk bekertje

Het kleurigste aardewerk dat de Romeinen op tafel zetten, waren de oranjerode schalen, kommen en borden die archeologen terra sigillata noemen. De archeoloog Dragendorff heeft 55 verschillende vormen onderscheiden. Latere onderzoekers hebben er nog andere aan toegevoegd. Dit is bijvoorbeeld een bekertje dat naar de archeoloog Déchelette is genoemd: type Déchelette 67. Het was aan de buitenkant versierd, in dit geval met afbeeldingen van onder andere de liefdesgod Amor. Zulke bekers komen in Nederland niet zo vaak voor. Ze waren in gebruik tussen 70 en 120 na Chr. 

Specificaties

Thema Huis & Haard
Materiaal Keramiek
Periode Romeinse tijd: 12 vC-450 nC

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats