logo logo_provincieUtrecht
Schrift

Schrift

Munten behoren tot de en leerzaamste vondsten op een opgraving van een Romeins fort. Archeologen kunnen er veel van leren over de ouderdom van hun vondsten, maar er staat ook veel wetenswaardigs op over keizers, de Romeinse godsdienst,  belangrijke gebeurtenissen, gebruiksvoorwerpen, kleding en nog veel meer. 

Wrede keizer brengt zekerheid

Keizer Nero (37-68 n.Chr.) heeft een slechte reputatie, onder andere vanwege zijn vervolging van de christenen, maar misschien ook vanwege zijn onsympathieke portretten met een dikke nek. Wreed of niet, zijn regering werd beëindigd door een paleisrevolutie en hij liet zich door een slaaf doodsteken. Op deze dupondius, een grote geelkoperen munt die niet heel veel waard was, staat hij afgebeeld met verschillende eretitels, zoals CAESAR, AVG(ustus) en GER(manicus – `overwinnaar der Germanen’). Op de keerzijde zit de godin van de zekerheid en stabiliteit, Securitas, waaraan AVGVSTI, `van de keizer’ is toegevoegd. De S en de C staan voor senatus consulto, `bij senaatsbesluit’: koperen munten werden op bevel van de senaat geslagen, zilveren en gouden munten in naam van de Keizer.

 

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats