logo logo_provincieUtrecht
Leger & Soldaten

Leger & Soldaten

Het fort van Vechten was niet alleen maar een omwald militair kamp. Het had ook een wijde omgeving, waar een badhuis stond, waar de vrouwen en kinderen van de soldaten woonden, waar ambachtslui, handelaren en boeren voor het leger werkten. En steeds waren de soldaten zelf aan het werk om dat allemaal te onderhouden. Ze bouwden en herstelden de wallen en gebouwen, ze legden wegen aan, groeven grachten, hakten hout en bakten dakpannen en bakstenen.  

Zagen, zagen 

Het Romeinse leger verwerkte enorme hoeveelheden hout voor zijn forten, wegen en schepen. Er werd dan ook voortdurend gehakt, gekapt, gedisseld, geboord en gezaagd. Dit is een klein schrobzaagje, bedoeld om gaten uit te zagen. Er werd dan eerst een gat geboord, waar de punt van de zaag in werd gestoken. Van daaruit zaagde de timmerman verder.

 

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats