logo logo_provincieUtrecht
Huis & Haard

Huis & Haard

Het fort van Vechten was niet alleen maar een omwald militair kamp. Het had ook een wijde omgeving, waar een badhuis stond, waar de vrouwen en kinderen van de soldaten woonden, waar ambachtslui, handelaren en boeren voor het leger werkten. En steeds waren de soldaten zelf aan het werk om dat allemaal te onderhouden. Ze bouwden en herstelden de wallen en gebouwen, ze legden wegen aan, groeven grachten, hakten hout en bakten dakpannen en bakstenen. 

Zegeldoosje

Lang niet alle Romeinse soldaten konden lezen en schrijven, maar veel van hun toch wel. Het is bekend dat er correspondentie was tussen militairen en hun familie en vrienden, ook als die ver weg woonden. Er werden ook wel pakketten gestuurd naar de soldaten. Brieven, in de vorm van een dubbelgeklapt wasplankje of pakketjes werden dichtgebonden met touw en daar werd een bronzen doosje met was omheen gevouwen. Die was werd gestempeld door de afzender. De pakketjes en de touwtjes zijn allemaal verdwenen en wasplankjes zijn heel zeldzaam, maar de bronzen zegeldoosjes worden vaak gevonden in Romeinse forten.

 

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats