logo logo_provincieUtrecht
Vóór het Jaar Nul

Vóór het Jaar Nul

De oudste vondsten Provincie Utrecht komen uit zandgroeven. Het zijn bijna onherkenbare werktuigen van vuursteen,  meer dan 200.000 jaar oud. Vanaf ongeveer 11.000 jaar geleden zal het gebied geregeld zijn bezocht door groepjes jagers, en vanaf zo’n 6000 jaar geleden richtten de mensen vaste woonplaatsen in, waar ze graan verbouwden en vee hielden. Uit deze vroegste, prehistorische bewoningsperiode zijn allerlei fascinerende vondsten bewaard gebleven. Ze vertellen ons iets uit een tijd waarover niets is opgeschreven, en hun verhaal is daardoor  uniek.

 Houten bakje uit Houten

Maar een minieme fractie van het aantal kommen, borden en schalen dat bij opgravingen wordt gevonden, is van een ander materiaal dan aardewerk, en hout is al helemaal zeldzaam. Dit houten bakje uit de IJzertijd is dan ook een uitzondering. De aanzet voor een oor van een ander materiaal (waarschijnlijk metaal) is goed te zien. Het bakje is gevonden in Houten. Het was bedekt met gekapte boomtakken en er lagen scherven aardewerk omheen. Wat hier precies gebeurd is, is een raadsel.

Specificaties

Thema Vóór het Jaar Nul
Materiaal Organisch
Periode IJzertijd 800 -12vC

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats