logo logo_provincieUtrecht
Vóór het Jaar Nul

Vóór het Jaar Nul

De oudste vondsten Provincie Utrecht komen uit zandgroeven. Het zijn bijna onherkenbare werktuigen van vuursteen,  meer dan 200.000 jaar oud. Vanaf ongeveer 11.000 jaar geleden zal het gebied geregeld zijn bezocht door groepjes jagers, en vanaf zo’n 6000 jaar geleden richtten de mensen vaste woonplaatsen in, waar ze graan verbouwden en vee hielden. Uit deze vroegste, prehistorische bewoningsperiode zijn allerlei fascinerende vondsten bewaard gebleven. Ze vertellen ons iets uit een tijd waarover niets is opgeschreven, en hun verhaal is daardoor  uniek.

Pot of beker?                          

Geen van beide: een ‘potbeker’ uit het einde van de Jonge Steentijd. Hij is zo genoemd omdat hij de vorm heeft van de bekers uit deze periode, maar een stuk groter is. Om het nog ingewikkelder te maken, kennen de archeologen ook nog `bekerpotten’! Ze zijn gemaakt omstreeks 2000 v.Chr. en waren nog in gebruik in het begin van de Bronstijd (vanaf 2000 v.Chr.). Dit grote fragment is gevonden bij archeologisch onderzoek op een bedrijventerrein aan de rand van Amerongen. Het is versierd met een visgraatmotief op de buik en groeven daarboven. 

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats