logo logo_provincieUtrecht
Vóór het Jaar Nul

Vóór het Jaar Nul

De oudste vondsten Provincie Utrecht komen uit zandgroeven. Het zijn bijna onherkenbare werktuigen van vuursteen,  meer dan 200.000 jaar oud. Vanaf ongeveer 11.000 jaar geleden zal het gebied geregeld zijn bezocht door groepjes jagers, en vanaf zo’n 6000 jaar geleden richtten de mensen vaste woonplaatsen in, waar ze graan verbouwden en vee hielden. Uit deze vroegste, prehistorische bewoningsperiode zijn allerlei fascinerende vondsten bewaard gebleven. Ze vertellen ons iets uit een tijd waarover niets is opgeschreven, en hun verhaal is daardoor  uniek.

(Heel) eenvoudig versierd               

Op de Utrechtse Heuvelrug zijn maar heel weinig sporen gevonden van bewoning uit de laatste paar eeuwen vóór de komst van de Romeinen, de Late IJzertijd. Toch moeten er wel mensen hebben gewoond, zeker aan de randen van de rug, waar het zand overging in de vruchtbaarder vlakte van de Rijn. Hier en daar worden scherven gevonden van het aardewerk dat de bewoners maakten. Erg mooi of bijzonder is het in onze ogen niet: het is grauw en grof. Deze scherf, met een heel eenvoudige versiering van ingedrukte vingernagels, is nog een uitzondering te midden van de doorsneescherven. Hij is gevonden tussen het vele Romeinse materiaal dat uit de uiterwaarden tussen Amerongen en Elst tevoorschijn kwam.

Specificaties

Thema Vóór het Jaar Nul
Materiaal Keramiek
Periode IJzertijd 800 -12vC

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats