logo logo_provincieUtrecht
Uit de bodem van het Sticht

Uit de bodem van het Sticht

Utrecht is niet alleen het ruimtelijk centrum van Nederland, het is ook het historische middelpunt. In het begin van de Middeleeuwen was de bisschop van Utrecht de machtigste man in Nederland, en het gebied dat hij bestuurde, het Sticht, een klein rijk binnen het grote Duitse rijk. Naast de vele historische bronnen over middeleeuws Utrecht zijn er veel vondsten die aanvullende gegevens bevatten over het leven van de adel, de geestelijkheid, de boeren en de burgerij. 

Elegante schoenen in miniatuur

De herkomst van dit grappige insigne is jammer genoeg onbekend; het komt in ieder geval uit de provincie Utrecht. De meeste insignes van tin of een legering van tin en lood hebben een religieuze, een komische of zelfs obscene voorstelling. Dit insigne toont een paar schoenen met punten, zoals die werden gedragen in de 14de-15de  eeuw.  De datering is dan ook 1375-1425.

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats