logo logo_provincieUtrecht
Huis & Haard

Huis & Haard

Heb je er ooit bij stilgestaan, hoeveel spullen je in huis hebt? En hoeveel je daarvan iedere dag weggooit? Vroeger hadden de mensen minder in hun kasten, in hun keuken en op hun tafel, maar ze zorgden toch nog voor veel afval. Veel daarvan is verbrand of verteerd, maar veel andere restanten van vroegere huishoudens vinden we terug in kuilen, sloten en putten.

Romeinse klerk 

Van de tientallen Romeinse militaire eenheden en de tienduizenden manschappen die in de eerste vier eeuwen van de jaartelling in Nederland gelegerd waren, hebben we maar weinig gedetailleerde gegevens. Met een beetje geluk staat in een altaar of grafsteen de naam van een militair of zijn eenheid gebeiteld. We kennen wel honderden namen van soldaten die ze in hun eigendommen hebben gekrast of in hun uitgereikte helm hebben geponst, maar over hun persoonlijke geschiedenis komen we daarmee meestal weinig te weten. Hun rang, onderdeel en dergelijke ontbreken meestal; hoogstens wordt de naam van hun officier nog vermeld.

Des te aardiger is het, dat de Romeinse militair Lucius niet alleen zijn naam, maar ook zijn rang – actuarius, `klerk’ - en zijn eenheid, het Vijftiende Cohort Vrijwillige Romeinse Burgers, op de hals van zijn wijnkruik te krassen. Deze vondst uit de Molenstraat in Woerden bevestigt de aanwezigheid van deze eenheid in het fort aldaar, iets wat al werd vermoed door stempels op dakpannen. XV VOL LVCI ACTVARI is daarmee een van de belangrijker graffiti uit de Romeinse forten langs de Rijn.   

 

Specificaties

Thema Huis & Haard
Materiaal Keramiek
Periode Romeinse tijd: 12 vC-450 nC

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats