logo logo_provincieUtrecht
Uit de bodem van het Sticht

Uit de bodem van het Sticht

Utrecht is niet alleen het ruimtelijk centrum van Nederland, het is ook het historische middelpunt. In het begin van de Middeleeuwen was de bisschop van Utrecht de machtigste man in Nederland, en het gebied dat hij bestuurde, het Sticht, een klein rijk binnen het grote Duitse rijk. Naast de vele historische bronnen over middeleeuws Utrecht zijn er veel vondsten die aanvullende gegevens bevatten over het leven van de adel, de geestelijkheid, de boeren en de burgerij. 

Mal met wapen

In Maartensdijk werd deze stenen gietvorm gevonden, of liever: een fragment van de helft van een dubbele gietvorm. In het ronde gaatje paste een uitstulping die aan de andere helft zat, zodat de twee helften goed op hun plaats bleven. Hierin werd lood of tin gegoten, waardoor een insigne in de vorm van een wapenschild ontstond. In de mal is s nog een Franse lelie  te herkennen, maar van welke familie of plaats dit wapen is geweest, is niet bekend. De vorm dateert uit de vijftiende eeuw. 

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats