logo logo_provincieUtrecht
Vóór het Jaar Nul

Vóór het Jaar Nul

De oudste vondsten Provincie Utrecht komen uit zandgroeven. Het zijn bijna onherkenbare werktuigen van vuursteen,  meer dan 200.000 jaar oud. Vanaf ongeveer 11.000 jaar geleden zal het gebied geregeld zijn bezocht door groepjes jagers, en vanaf zo’n 6000 jaar geleden richtten de mensen vaste woonplaatsen in, waar ze graan verbouwden en vee hielden. Uit deze vroegste, prehistorische bewoningsperiode zijn allerlei fascinerende vondsten bewaard gebleven. Ze vertellen ons iets uit een tijd waarover niets is opgeschreven, en hun verhaal is daardoor  uniek.

Vlijmscherp mes

Vuursteen is een bijzonder materiaal, dat zich een beetje gedraagt als glas. Het bestaat dan ook uit hetzelfde mineraal: silicium. Met een welgemikte tik op een vers stuk vuursteen springt er een scherf vanaf met heel scherpe kanten. Die kun je nog verder bewerken door er kleine stukjes af te slaan of te breken. Deze `kling’ van grijze vuursteen dateert ergens uit de Nieuwe Steentijd, tussen 5000 en 2000 v.Chr. De zijkanten zijn scherp genoeg om leer of huid mee te snijden. Aan kleine beschadigingen van de snijkant aan de punt is te zien dat daar ooit iemand daadwerkelijk mee gesneden heeft. Hij is gevonden op de Utrechtse Heuvelrug.  

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats