logo logo_provincieUtrecht
Vóór het Jaar Nul

Vóór het Jaar Nul

De oudste vondsten Provincie Utrecht komen uit zandgroeven. Het zijn bijna onherkenbare werktuigen van vuursteen,  meer dan 200.000 jaar oud. Vanaf ongeveer 11.000 jaar geleden zal het gebied geregeld zijn bezocht door groepjes jagers, en vanaf zo’n 6000 jaar geleden richtten de mensen vaste woonplaatsen in, waar ze graan verbouwden en vee hielden. Uit deze vroegste, prehistorische bewoningsperiode zijn allerlei fascinerende vondsten bewaard gebleven. Ze vertellen ons iets uit een tijd waarover niets is opgeschreven, en hun verhaal is daardoor  uniek.

Werktuig van vroege boeren

Tussen ongeveer 5000 en 2000 v.Chr. zijn alle inwoners van `Nederland’ boer geworden, nadat ze duizenden jaren lang het bestaan van jagers en verzamelaars hadden geleid. Op de zandgronden van Noord-Nederland woonden tussen 3400 en 2900 v.Chr. de mensen van de `Trechterbekercultuur’. Wij kennen ze ook als de ‘hunebedbouwers.’ Dit waren de eerste echte, full-time boeren ten noorden van de Rijn. Hun zuidwestelijkste woonplaatsen lagen op de Utrechtse Heuvelrug. Daar is deze vuurstenen bijl gevonden. De vlakke boven- en onderkant zijn karakteristiek voor de Trechterbekercultuur. Met deze bijlen, die waarschijnlijk allemaal uit Denemarken werden ingevoerd, hakten de boeren open plekken in het bos om er hun akkers aan te leggen en nederzettingen te bouwen.

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats