logo logo_provincieUtrecht
Vóór het Jaar Nul

Vóór het Jaar Nul

De oudste vondsten Provincie Utrecht komen uit zandgroeven. Het zijn bijna onherkenbare werktuigen van vuursteen,  meer dan 200.000 jaar oud. Vanaf ongeveer 11.000 jaar geleden zal het gebied geregeld zijn bezocht door groepjes jagers, en vanaf zo’n 6000 jaar geleden richtten de mensen vaste woonplaatsen in, waar ze graan verbouwden en vee hielden. Uit deze vroegste, prehistorische bewoningsperiode zijn allerlei fascinerende vondsten bewaard gebleven. Ze vertellen ons iets uit een tijd waarover niets is opgeschreven, en hun verhaal is daardoor uniek.

Unieke pot

De overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar het Rijndal was in de Prehistorie een favoriet terrein om te wonen. Je zat er hoog en droog, de bodem was er vruchtbaarder dan op de Rug zelf, er was drinkwater in de buurt en de rivier en haar oevers boden allerlei mogelijkheden voor vervoer, visvangst en jacht. Uit de tijd tussen circa 2000 voor Christus en het begin van de jaartelling zijn sporen van woonplaatsen opgegraven bij Remmerden, niet ver van Rhenen. Bij één onderzoek zijn scherven gevonden van een forse pot, die zich duidelijk onderscheidt van andere uit de Vroege Bronstijd, rond 1800 voor Christus. Hij is heel zorgvuldig afgewerkt, is voorzien van vier elegante `knobbeloren’ en versierd met indrukken van touw en – nog uitzonderlijker – van een hol vogelbotje. De pot is een keer gebarsten, en het zal zeker aan zijn bijzondere status te danken zijn geweest dat hij met behulp van een paar ingeboorde gaatjes en een stukje touw is gerepareerd. De pot, waarvan alleen scherven over waren, is prachtig gereconstrueerd.

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats