logo logo_provincieUtrecht

Rhenen, Elst Het Bosje

Toen in 2006 in Elst een nieuw woonzorgcentrum werd gebouwd, kregen archeologen eerst de gelegenheid om te zien wat hier in vroeger eeuwen was gebeurd. Deze vindplaats, `het Bosje’ genaamd, leverde sporen op uit de Bronstijd (2000-800 voor Christus) en de IJzertijd (800 voor Christus- begin jaartelling).

Foto: Archol

Voorwerpen

Gemeente

Plaats/Toponiem

Periode

Materiaal

Thema