logo logo_provincieUtrecht
Vóór het Jaar Nul

Vóór het Jaar Nul

De oudste vondsten Provincie Utrecht komen uit zandgroeven. Het zijn bijna onherkenbare werktuigen van vuursteen,  meer dan 200.000 jaar oud. Vanaf ongeveer 11.000 jaar geleden zal het gebied geregeld zijn bezocht door groepjes jagers, en vanaf zo’n 6000 jaar geleden richtten de mensen vaste woonplaatsen in, waar ze graan verbouwden en vee hielden. Uit deze vroegste, prehistorische bewoningsperiode zijn allerlei fascinerende vondsten bewaard gebleven. Ze vertellen ons iets uit een tijd waarover niets is opgeschreven, en hun verhaal is daardoor  uniek.

Prehistorisch voorraadvat

Toen in 2006 in Elst een nieuw woonzorgcentrum werd gebouwd, kregen archeologen eerst de gelegenheid om te zien wat hier in vroeger eeuwen was gebeurd. Deze vindplaats, `het Bosje’ genaamd, leverde sporen op uit de Bronstijd (2000-800 voor Christus) en de IJzertijd (800 voor Christus- begin jaartelling). Uit de overgangsfase tussen deze twee tijdvakken, de Late Bronstijd, stamden twee kuilen met scherven. Van één grote voorraadpot (ruim 50 cm hoog, ruim 50 cm doorsnee) waren zoveel scherven bewaard dat de pot kon worden gereconstrueerd. Het oppervlak glimt doordat de makers de klei hebben `gepolijst’ met een stokje alvorens de pot te bakken. Ze deden dat ergens in de 9de eeuw voor Christus.

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats