logo logo_provincieUtrecht
Vóór het Jaar Nul

Vóór het Jaar Nul

De oudste vondsten Provincie Utrecht komen uit zandgroeven. Het zijn bijna onherkenbare werktuigen van vuursteen,  meer dan 200.000 jaar oud. Vanaf ongeveer 11.000 jaar geleden zal het gebied geregeld zijn bezocht door groepjes jagers, en vanaf zo’n 6000 jaar geleden richtten de mensen vaste woonplaatsen in, waar ze graan verbouwden en vee hielden. Uit deze vroegste, prehistorische bewoningsperiode zijn allerlei fascinerende vondsten bewaard gebleven. Ze vertellen ons iets uit een tijd waarover niets is opgeschreven, en hun verhaal is daardoor  uniek.

Om de arm

De ontdekking van de kunst om metaal te bewerken, is van ongelooflijke betekenis geweest voor de mensheid. Meer dan een miljoen jaar had de mens gewerkt met steen, been, hout en gewei, en hoewel je daar een eind mee komt in het leven, is er een grens aan de mogelijkheden die zulke materialen bieden. Bijna geen voorwerp dat je op het moment dat je dit leest, voor je ziet, had kunnen bestaan zonder metaaltechniek. En het begon allemaal met het smelten van koper en tin. Toen dat eenmaal was gelukt, konden vormen en functies worden gemaakt die daarvoor onvoorstelbaar waren. Deze simpele bronzen armband, gemaakt in de Late Bronstijd (1250 – 800 v.Chr.) is een voorbeeld van de manier waarop mensen hun lichaam versieren met het nieuwe materiaal. Nu had zo’n sieraad ook wel van hout of sommige soorten steen gemaakt kunnen worden. Maar wat die materialen niet konden bieden, was de prachtige goudglans van brons. Die is op dit exemplaar, gevonden in Rhenen, inmiddels ver te zoeken. Hoe degelijk brons ook is, na duizenden jaren verblijf in de zandgrond is de glans er wel af.

Specificaties

Thema Vóór het Jaar Nul
Materiaal Metaal
Periode Bronstijd: 2000-800 vC

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats