logo logo_provincieUtrecht

Woerden Kruittorenweg

Bogaers en Haalebos hebben in 1976 een opgraving gedaan in Woerden. Deze opgraving met toponiem Kruittorenweg/Politiekazerne heeft diverse Romeinse vondsten opgeleverd. Sporen bestonden uit een drie meter brede geul (sloot), een venige laag met vroeg-Romeinse aardewerkfragmenten, ten oosten van de geul een opgebracht kleipakket met weinig vondsten, afgedekt door een puinlaag met daarin vondsten vanaf eind 2de eeuw. 

Voorwerpen

Gemeente

Plaats/Toponiem

Periode

Materiaal

Thema