logo logo_provincieUtrecht
Godenwereld

Godenwereld

In de Romeinse tijd had je altijd en overal te maken met hogere machten. Die zorgden voor alles wat er gebeurde in je leven, met wat er goed ging en met wat er fout ging. Ze werden om raad gevraagd en om hulp gesmeekt, of bedankt voor hun gunsten. Dat kon in een grote tempel, maar ook in een klein heiligdom, zelfs in je eigen huis. Alle volkeren in het Romeinse rijk hadden hun eigen goden en godinnen, maar ze namen ook de Romeinse goden over, of stelden hun goden daaraan gelijk. De Romeinen zelf deden hetzelfde en lieten goden uit andere streken toe in hun godenwereld. Zolang je de keizer maar als god erkende, mocht je geloven wat je wilde. Archeologen vinden vaak tekens van het geloof terug in de vorm van amuletten, godenbeeldjes, inscripties en complete altaren. 

Onbeschreven steen

Dit is een klein altaar van zandsteen, zoals er heel veel zijn gemaakt en waarvan er ook een paar in Vechten zijn gevonden. Alleen is er met dit exemplaar iets vreemds aan de hand: er staat geen inscriptie op. Misschien is die er nooit op aangebracht en is de steen op bestelling uit de werkplaats in Duitsland naar Vechten verscheept, maar heeft de opdrachtgever er nooit meer iets mee gedaan. Waarom zo’n kostbaar object niet zou zijn gebruikt, kunnen we enkel naar gissen. Het is echter ook mogelijk dat de steen zó verweerd is dat de inscriptie die hij oorspronkelijk wel droeg volledig verdwenen is. 

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats