logo logo_provincieUtrecht
Huis & Haard

Huis & Haard

Hoe zou het interieur van een huiskamer of een soldatenbarak in Romeins Vechten eruit hebben gezien? We kunnen er alleen maar naar raden, want er is niets van het meubilair bewaard gebleven. Gelukkig kunnen we aan de hand van afbeeldingen uit die tijd wel een indruk krijgen. En er zijn wel kleinere voorwerpen over die de bewoners elke dag gebruikten. Olielampen bijvoorbeeld, of sleutels van de sloten die op de deuren zaten. 

Pot van de markt                                         

Iedere vindplaats uit de Romeinse tijd verraadt zijn datering en aard door het aardewerk dat er wordt gevonden. Op het platteland werden ook in de 2de eeuw nog veel potten en kommen met de hand gemaakt door de boeren zelf, maar naarmate men dichter bij de verblijfplaatsen van het leger (de grensforten) of het bestuur (de stadjes) woonde, had men meer beschikking over het massaal geproduceerde aardewerk van `Romeinse’ pottenbakkers. Dat konden fraai afgewerkte, glanzend rode schalen zijn voor op tafel, maar ook heel eenvoudige kookpotten met dikke wanden, bedoeld om lang mee te gaan in de keuken en de voorraadkast.

Dit zwarte potje uit Vechten zit daar een beetje tussenin. Het is geen hoogwaardig aardewerk, maar toch ook geen gewone kookpot. Dit soort potten werd vanaf ca. 70 na Chr. in grote hoeveelheden gemaakt in lokale pottenbakkerijen tussen de monding van de Somme en de Maas. Het is eenvoudig zwart (soms roodachtig) baksel waarin Romeinse vormen zijn te herkennen, maar niet in de vormenrijkdom en kwaliteit van het origineel. Voor de gewone provinciaal-Romeinse man, vrouw of soldaat was het een goedkoop, maar acceptabel stuk om eten in te koken en op te dienen.

Specificaties

Thema Huis & Haard
Materiaal Keramiek
Periode Romeinse tijd: 12 vC-450 nC

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats