logo logo_provincieUtrecht
Huis & Haard

Huis & Haard

Hoe zou het interieur van een huiskamer of een soldatenbarak in Romeins Vechten eruit hebben gezien? We kunnen er alleen maar naar raden, want er is niets van het meubilair bewaard gebleven. Gelukkig kunnen we aan de hand van afbeeldingen uit die tijd wel een indruk krijgen. En er zijn wel kleinere voorwerpen over die de bewoners elke dag gebruikten. Olielampen bijvoorbeeld, of sleutels van de sloten die op de deuren zaten. 

Verschrikkelijke lamp

Dit is een merkwaardige olielamp. De bodem stelt het hoofd van Medusa voor, een mythologisch monster. Medusa was een vrouw met slangenhaar, die zó verschrikkelijk was, dat wie haar aankeek, voorgoed versteende van schrik. Misschien zat dit hoofd daarom op de bodem? Of was het helemaal niet de bedoeling om dit als lamp te gebruiken? Het was in ieder geval niet makkelijk om het lampje goed neer te zetten… 

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats