logo logo_provincieUtrecht
Schrift

Schrift

Met de Romeinen kwamen ook de eerste geschreven teksten naar Nederland en werd er voor het eerst over dat land en zijn bewoners geschreven. Er zijn teksten van beroemde schrijvers bekend, maar de meeste teksten die we uit Romeins Nederland over hebben, zijn heel eenvoudig: namen, korte notities, inscripties. Ze zijn ingekrast, ingebeiteld, ingebrand of ingeslagen in aardewerk, metaal, steen en hout.

Houten document

 In het Romeinse leger werd veel geschreven. De administratie van het kamp werd bijgehouden en er was een levendige correspondentie, zowel op het officiële als op het persoonlijke vlak. De militairen – die lang niet allemaal konden schrijven – gebruikten daarvoor perkament of flinterdunne houten plankjes waarop ze met inkt schreven. Een andere methode was een wastafeltje, een houten plankje met een dun waslaagje waarin met een stift letters werden gekrast. Twee van zulke plankjes werden tegen elkaar geklapt en samengebonden, zodat een gesloten brief ontstond. Van al dit materiaal is maar heel weinig bewaard gebleven. In Vechten is een collectie goed bewaard gebleven wastafelplankjes gevonden. Waarschijnlijk is het deel van een opgeruimd archief. Op sommige is nog tekst te zien in de vorm van letters die indertijd door de was heen in het hout zijn gegrift. De teksten zijn tot nu toe niet ontcijferd. 

In dit complete plankje zijn gaatjes te zien; daardoorheen werd een touwtje gevoerd, waarmee een tweede plankje aan het eerste werd vastgemaakt zodat een dubbelgeklapte `wastafelbrief’ ontstond.   

Specificaties

Thema Schrift
Materiaal Organisch
Periode Romeinse tijd: 12 vC-450 nC

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats