logo logo_provincieUtrecht
Uit de bodem van het Sticht

Uit de bodem van het Sticht

Utrecht is niet alleen het ruimtelijk centrum van Nederland, het is ook het historische middelpunt. In het begin van de Middeleeuwen was de bisschop van Utrecht de machtigste man in Nederland, en het gebied dat hij bestuurde, het Sticht, een klein rijk binnen het grote Duitse rijk. Naast de vele historische bronnen over middeleeuws Utrecht zijn er veel vondsten die aanvullende gegevens bevatten over het leven van de adel, de geestelijkheid, de boeren en de burgerij. 

Zijn doel voorbij? 

Bij de opgravingen van het vroegere kasteel Batestein in Vianen werden verschillende metalen objecten gevonden. Ze waren zo verroest, dat van veel voorwerpen niet viel uit te maken, waarvoor ze hadden gediend. Vele ervan waren spijkers en stukken beslag van onduidelijke datering, zodat ze archeologisch niet heel interessant waren. Deze ijzeren `bout’ die met een kruisboog werd afgeschoten, is een uitzondering, vooral omdat de houten schacht er nog gedeeltelijk aan zit.

De kruisboog was het lange-afstandswapen bij uitstek in de Middeleeuwen. Hoewel het technisch een veel ingewikkelder apparaat was dan een gewone handboog, kon hij door de doorsnee-boogschutter gemakkelijker worden gehanteerd, gericht en afgeschoten. Er zat grote spanning op de boog, zodat een bout als deze ook door harnassen heen kon dringen. Als dit exemplaar is afgeschoten en niet is weggegooid of verloren, heeft het duidelijk geen doel getroffen.    

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats