logo logo_provincieUtrecht
Uit de bodem van het Sticht

Uit de bodem van het Sticht

Utrecht is niet alleen het ruimtelijk centrum van Nederland, het is ook het historische middelpunt. In het begin van de Middeleeuwen was de bisschop van Utrecht de machtigste man in Nederland, en het gebied dat hij bestuurde, het Sticht, een klein rijk binnen het grote Duitse rijk. Naast de vele historische bronnen over middeleeuws Utrecht zijn er veel vondsten die aanvullende gegevens bevatten over het leven van de adel, de geestelijkheid, de boeren en de burgerij. 

Verloren schaal   

In beerputten kwamen niet alleen menselijke uitwerpselen terecht, maar alle mogelijke afval dat men kwijt wilde, vooral uit de keuken. Gelukkig maar, want daardoor hebben we allerlei materiaal over dat ons anders ontgaan zou zijn, zoals resten van planten en dieren die men at, en voorwerpen van hout en leer die elders in de bodem zouden zijn vergaan. Deze tinnen schaal is van een heel ander kaliber. Tin was niet goedkoop en werd niet zomaar weggegooid; ook oud of beschadigd tin was nog wat waard en kon aan de tinnegieter worden verkocht, die het weer omsmolt. We kunnen ons voorstellen hoe ergens in de 17de of 18de eeuw een keukenmeid zich vergist, en samen met een hoop etensresten ook deze schaal in een beerput van kasteel Batestein in Vianen heeft laten glijden. 

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats