logo logo_provincieUtrecht

Rhenen, Remmerden

In 2005 zijn vanwege een toekomstig bouwproject grootschalige opgraving verricht op bedrijventerrein Remmerden. Hierbij zijn voornamelijk resten van bewoningssporen uit de midden- en late bronstijd gevonden.

Foto: Archol

Voorwerpen

Gemeente

Plaats/Toponiem

Periode

Materiaal

Thema