logo logo_provincieUtrecht
Vóór het Jaar Nul

Vóór het Jaar Nul

De oudste vondsten Provincie Utrecht komen uit zandgroeven. Het zijn bijna onherkenbare werktuigen van vuursteen,  meer dan 200.000 jaar oud. Vanaf ongeveer 11.000 jaar geleden zal het gebied geregeld zijn bezocht door groepjes jagers, en vanaf zo’n 6000 jaar geleden richtten de mensen vaste woonplaatsen in, waar ze graan verbouwden en vee hielden. Uit deze vroegste, prehistorische bewoningsperiode zijn allerlei fascinerende vondsten bewaard gebleven. Ze vertellen ons iets uit een tijd waarover niets is opgeschreven, en hun verhaal is daardoor uniek.

Klaar voor strijd of jacht                   

Met de introductie van brons in onze streken, omstreeks 2000 v.Chr. kwamen de bewoners ook in aanraking met nieuwe wapens of verbeterde uitvoeringen van oude, vertrouwde vormen. Zwaarden waren bijvoorbeeld volkomen nieuw; die kon je niet maken van steen of hout. Speren, die daarvóór waren voorzien van een punt van vuursteen of simpelweg bestonden uit een aangepunte steel, kregen nu onbreekbare, vlijmscherpe punten. De prehistorische samenleving was gewelddadiger dan we vaak denken, en de mensen kregen nu nóg effectiever manieren in handen om elkaar te verwonden of te doden.

Deze korte bronzen speerpunt, gevonden in de buurtschap Remmerden bij Rhenen, is een voorbeeld van het nieuwe wapentuig, zij het een late vertegenwoordiger. Toen hij werd gemaakt, in de Late Bronstijd of zelfs Vroege IJzertijd (1250 – 550 v.Chr.) was brons inmiddels al vele eeuwen bekend. Dit type speerpunt was lange tijd wijd verbreid in grote delen van Europa.

Specificaties

Thema Vóór het Jaar Nul
Materiaal Metaal
Periode Bronstijd: 2000-800 vC

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats