logo logo_provincieUtrecht
Tussen Romeinen en Riddertijd

Tussen Romeinen en Riddertijd

Meer dan twee eeuwen lang liep de grens van het Romeinse rijk dwars door Utrecht, zowel door de huidige provincie als door de huidige stad. Tussen 250 en 300 n. Chr. kwam dar abrupt een einde aan. Het Romeinse leger ontruimde de forten langs de (Kromme en Oude) Rijn , en nog weer een eeuw later was er niets meer over van de Romeinse heerschappij. Nog in diezelfde tijd namen anderen het heft in handen: zwaar bewapende krijgers en hun gevolg uit het noorden, die zich nestelden in de oude forten en op andere punten langs de rivier. Bijzondere archeologische vondsten werpen licht op deze `donkere’ Middeleeuwen.

Exotische munt

De muntschat van Remmerden, gevonden in de buurt van Rhenen in 1988, bevatte gouden en zilveren munten. De schat is omstreeks het jaar 700 begraven en sommige van de gouden munten, geslagen onder het beheer van muntmeester Madelinus uit Dorestad, waren toen al ruim een halve eeuw oud. Na 670 werden er nauwelijks meer gouden munten geslagen in het Frankische gebied. De gouden munt die hier is afgebeeld en die in 2005 bij een opgraving bij Remmerden is gevonden, zal ook een stuk ouder zijn dan 700. Hij is niet van de hand van Madelinus of diens werkplaats; het is zelfs onbekend waar hij vandaan komt, want het is tot nu toe het enig bekende exemplaar. Hij kan, zoals sommige andere munten uit de muntschat, uit het zuiden van Frankrijk of Duitsland afkomstig zijn. 

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats