logo logo_provincieUtrecht
Schrift

Schrift

Munten behoren tot de en leerzaamste vondsten op een opgraving. Archeologen kunnen er veel van leren over de ouderdom van hun vondsten, maar er staat ook veel wetenswaardigs op over keizers, godsdienst,  belangrijke gebeurtenissen, gebruiksvoorwerpen, kleding en nog veel meer. 

Aangemunt christendom                            

De Frankische vorst Lodewijk `de Vrome’, zoon en troonopvolger van Karel de Grote, droeg zijn bijnaam niet voor niets. Hij beleed zijn zonden in het openbaar en vroeg daarvoor vergiffenis aan God, wat in zijn tijd hoogst uitzonderlijk was. Bovendien presenteerde hij zijn rijk als een volkomen christelijke natie. Veel van zijn munten dragen dan ook het omschrift christiana religio – de christelijke godsdienst – en zijn ruim voorzien van kruizen. Zo ook deze exemplaren, zilveren denarii of penningen die gevonden zijn in Wijk bij Duurstede-De Geer.  Het Latijnse christiana is, opvallend genoeg, deels met Griekse letters geschreven: XPISTIANA. In het midden staat een gestileerde kerk. De naam van de vorst zelf staat op de andere kant: HLVDOVICVS IMP. IMP staat voor imperator, keizer. Hij deelde vanaf 813 de keizerstitel met zijn vader Karel. Toen die in 814 stierf, werd Lodewijk Koning der Franken, om twee jaar later alsnog door de Paus tot keizer te worden verheven.

Specificaties

Thema Schrift
Materiaal Metaal
Periode Middeleeuwen 450 nC-1500

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats