logo logo_provincieUtrecht
Schrift

Schrift

Munten behoren tot de en leerzaamste vondsten op een opgraving. Archeologen kunnen er veel van leren over de ouderdom van hun vondsten, maar er staat ook veel wetenswaardigs op over keizers, godsdienst,  belangrijke gebeurtenissen, gebruiksvoorwerpen, kleding en nog veel meer. 

Keizerlijke munt uit Dorestad

Lodewijk, of Chlodovech zoals hij in zijn tijd heette, was een van de drie zoons van Karel de Grote. Toen deze geweldenaar, schepper van een groot, centraal geleid Frankisch rijk in 814 stierf, was Lodewijk  de enige overlevende van de drie, afgezien van een reeks buitenechtelijk geboren halfbroers. Lodewijk volgde zijn vader op en erfde samen met het enorme rijk een overvloed aan problemen. Buitenlandse vijanden, concurrerende familieleden en edelen maakten dat de nieuwe keizer onophoudelijk zijn positie moest verdedigen. Zijn regering, die duurde tot zijn dood in 840, wordt dan ook gekenmerkt door machtsstrijd, oorlog en andere vormen van bloedvergieten, waarbij de keizer zelf zich niet onbetuigd liet.

Toch kreeg hij van latere generaties met de erenaam `de Vrome’. Dat komt onder meer doordat hij – een volkomen unicum in die tijd – zijn zonden in het openbaar beleed, en daar aan God vergiffenis voor  vroeg. Hij presenteerde bovendien zijn rijk als een volkomen christelijke natie. Op veel van zijn munten staat dan ook `christiania religio’- de christelijke godsdienst. Dit alles maakte diepe indruk maakte op zijn gelovige tijdgenoten.

Zeker zal dat hebben gegolden voor zijn onderdanen in de handelsplaats Dorestad aan de Rijn. Zij gingen al in hun tijd voor godvrezende lieden door; Zweden en Denen lieten zich bekeren tot het christendom vanwege  het goede voorbeeld dat de Dorestedelingen gaven. Er zouden volgens latere bronnen  55 kerken hebben gestaan, een aantal dat wel heel sterk overdreven is.

Bij opgravingen in Wijk bij Duurstede, de bescheiden opvolger van Dorestad, zijn veel munten van Lodewijk gevonden. Dit exemplaar uit circa 820, gevonden bij een grafveld uit diens tijd op De Geer, is uitzonderlijk. Op de ene zijde van de penning van zilverblik staat de naam van de keizer: HLVDOVVICVS IMP, met een kenmerkend kruis in het midden. De keerzijde draagt niet het gebruikelijke christelijke motto, maar wel de naam van de plaats waar de munt is geslagen en gevonden: DORESTATVS, met weer een kruis tussen de letters. Duidelijker kan de band tussen de vrome keizer en de vrome stad niet worden geïllustreerd. 

Specificaties

Thema Schrift
Materiaal Metaal
Periode Middeleeuwen 450 nC-1500

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats