logo logo_provincieUtrecht
Huis & Haard

Huis & Haard

Heb je er ooit bij stilgestaan, hoeveel spullen je in huis hebt? En hoeveel je daarvan iedere dag weggooit? Vroeger hadden de mensen minder in hun kasten, in hun keuken en op hun tafel, maar ze zorgden toch nog voor veel afval. Veel daarvan is verbrand of verteerd, maar veel andere restanten van vroegere huishoudens vinden we terug in kuilen, sloten en putten.

Onze-Lieve-Vrouw op zak

De tijdsindeling en het handelen van de late middeleeuwers werd voor een aanzienlijk deel bepaald door het christelijk geloof. Zij kenden de vele heiligen en de dagen waarop die waren gestorven, ze kenden hun rol als beschermers van de sterveling en vroegen hen om raad en bijstand. Maria, de moeder van Jezus, nam een bijzondere plaats in. Op alle mogelijke plaatsen en tijdstippen werd – en wordt! – haar hulp ingeroepen. Haar beelden stonden in de kerken, in kapelletjes langs de kant van de weg, en, in simpele vorm, in de huizen van de mensen.

In dit kleine loden figuurtje is ondanks alle slijtage de vorm van Maria met kind meteen te herkennen. Het dateert uit de Late Middeleeuwen (13de-15de eeuw) en werd door iemand in de zak of beurs gedragen, zodat die in geval van nood altijd een beroep op Onze Lieve Vrouwe kon doen.  Deze `zakheilige’ is gevonden in Wijk bij Duurstede-de Geer.

Specificaties

Thema Huis & Haard
Materiaal Metaal
Periode Middeleeuwen 450 nC-1500

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats