logo logo_provincieUtrecht
Huis & Haard

Huis & Haard

Heb je er ooit bij stilgestaan, hoeveel spullen je in huis hebt? En hoeveel je daarvan iedere dag weggooit? Vroeger hadden de mensen minder in hun kasten, in hun keuken en op hun tafel, maar ze zorgden toch nog voor veel afval. Veel daarvan is verbrand of verteerd, maar veel andere restanten van vroegere huishoudens vinden we terug in kuilen, sloten en putten.

Houten bord       

Al we op vondsten uit opgravingen mogen afgaan, stond in een middeleeuws huishouden vooral aardewerk op tafel, met het kostbaarder en dus zeldzamer tin op de tweede plaats. Zelden komen we iets van hout tegen, hoewel we uit andere bronnen weten dat houten borden en kommen juist heel vaak werden gebruikt. Sterker nog: aardewerken borden kwamen in de Middeleeuwen helemaal niet op tafel, wel een soort snijplankjes van hout. Net als ander houten `vaatwerk’ waren ze erg vergankelijk. Wat werd afgedankt, kwam in de haard terecht, en wat niet werd verbrand maar weggegooid, verrotte binnen korte tijd tenzij het in een zuurstofarme omgeving belandde. Zo verging het deze `teljoor’ van beukenhout, die in Woerden in een beerput werd gegooid en daar in de natte lagen bewaard bleef.

Specificaties

Thema Huis & Haard
Materiaal Organisch
Periode Middeleeuwen 450 nC-1500

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats