logo logo_provincieUtrecht
Leger & Soldaten

Leger & Soldaten

De soldaten verloren wel eens iets van hun wapenrusting. Onderdelen van harnassen en wapens raakten kwijt, oud materiaal werd weggegooid of vergeten.  Ook deze soldatenspullen vinden de archeologen terug in de bodem. 

Weegt als lood    

Bij opgravingen in Woerden is op het terrein van de handels- en ambachtswijk die bij het Romeinse fort lag, een aantal loden gewichten gevonden. Ook in de gracht van het fort en elders zijn daarna nog soortgelijke gewichten geborgen. Het zijn tamelijk ruwe stukken,maar waren wel op gewicht gebracht. Bij wegen bleken ze overeen te komen met veelvouden van een Romeins standaardgewicht, de uncia van ongeveer 27 gram.  Op sommige staat een ruw aangebracht merkteken, zoals de vier cirkeltjes en de vier streepjes op de exemplaren linksonder. Die wegen inderdaad rond de 100 gram, zo’n vier uncia. De gewichtjes hebben een rol gespeeld bij de handel in en rond het fort. Dat geldt ook voor een loden zegel met de letters L.D.F., die verder niet kunnen worden verklaard. Het kan slaan op een fabrikant van een product waarvan de verpakking hiermee werd verzegeld.

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats