logo logo_provincieUtrecht
Leger & Soldaten

Leger & Soldaten

De soldaten verloren wel eens iets van hun wapenrusting. Onderdelen van harnassen en wapens raakten kwijt, oud materiaal werd weggegooid of vergeten.  Ook deze soldatenspullen vinden de archeologen terug in de bodem. 

Instrument van de landmeter         

Van de vele nieuwigheden die de Romeinen naar onze streken brachten, was het gebruik van getallen, maten en gewichten bepaald niet de onbelangrijkste innovatie. De prehistorische bevolking had wel een idee van regelmaat, symmetrie en maatvoering, maar bij de Romeinen werkten voortdurend met cijfers, maten, formules en methodes. De rechte lijnen die hun wegen volgden, de rechthoekige opzet van hun forten en steden, de indeling van de akkerpercelen: alles werd uitgerekend en uitgemeten. De Romeinse landmeter, de gromaticus, was dan ook een belangrijk man. Met zijn groma, een eenvoudig meetinstrument, zette hij assenkruizen uit die de basis vormden van zijn verdere meetwerk. En schietlood was daarvan een onmisbaar onderdeel. Dit is zo’n schietlood, gevonden in Woerden. Aan het platte gedeelte zat ooit een oogje, waarmee het lood aan de groma werd vastgemaakt.

Meer voorwerpen uit dezelfde vindplaats