logo logo_provincieUtrecht

Archeologische kronieken Provincie Utrecht

De Archeologische Kronieken van Provincie Utrecht biedt vanaf 1970 een kort jaaroverzicht van al het archeologisch onderzoek dat in de Provincie Utrecht gedaan is. De inhoud is aangeleverd door mensen uit de vakwereld en vrijwilligers in de archeologie. In 2011 zijn alle jaargangen gedigitaliseerd en te downloaden.


 • Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2004-2005

  Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2004-2005

  Grafstenen van burgemeesters als vloer in een schuur te Loenen, een Bronstijdnederzetting onder een bedrijventerrein in Remmerden. Dit zijn slechts enkele van de grote en kleine ontdekkingen die in de periode 2004-2005 zijn gedaan in de provincie ...
 • Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2002-2003

  Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2002-2003

  Het lijkt een wetmatigheid te zijn: iedere Archeologische Kroniek Provincie Utrecht is flink dikker dan zijn voorganger. Nog steeds is het uitgangspunt in iedere Kroniek een volledig overzicht te bieden van de opgravingen, onderzoeken en vondsten ...
 • Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001

  Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001

  'Wat is het mooiste dat je ooit hebt gevonden?' is een vraag die regelmatig aan archeologen wordt gesteld. Deze vraag komt onwillekeurig ook op bij het doorbladeren van deze kroniek, want er is zoveel moois gevonden in de afgelopen twee jaar. Als ...
 • Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1998-1999

  Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1998-1999

  Dit is de Archeologische Kroniek van de provincie Utrecht over de jaren 1998 en 1999. Net als in voorgaande jaren is veel archeologisch onderzoek uitgevoerd en zijn weer veel nieuwe vondsten gedaan. Deze laoniek probeert daarvan een zo compleet mo...
 • Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1996-1997

  Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1996-1997

  Met deze kroniek, die de opgravingen en vondsten beschrijft die in de jaren 1996-1997 in onze provincie zijn gedaan, is de redactie 'bij'. De totale reeks kronieken beschrijft nu de archeologische ontwikkelingen vanaf 1970 tot heden. Het is niet t...
 • Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1994-1995

  Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1994-1995

  Er gebeurt veel op het terrein van de archeologie in de provincie Utrecht en het lijkt wel of het naar mate de kronieken onze huidige tijd naderen, alleen maar meer wordt. Iedere kroniek is tot nog toe dild In deze kroniek, over de jaren 1994 en 1...
 • Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1992-1993

  Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1992-1993

  Dit is al weer de derde archeologische kroniek van de provincie Utrecht in de nieuwe opzet. Opnieuw hebben diverse archeologen en amateur-archeologen bijdragen geleverd, om een zo compleet mogelijk overzicht te bieden van wat er op het gebied van ...
 • Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1990-1991

  Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1990-1991

  Voor u ligt de archeologische kroniek over de jaren 1990-1991. De redactie heeft getracht alle belangrijke opgravingen en vondsten uit die beide jaren in de kroniek te beschrijven. Daarbij is veel steun ondervonden van de stadsarcheologen van Utre...
 • Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1988-1989

  Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1988-1989

  Het is in de provincie Utrecht een goede traditie, dat de interesse voor archeologie gestimuleerd wordt door het publiceren van de 'Provinciale Archeologische Kroniek'. Inmiddels zijn de kronieken verschenen, die samen de periode 1980-1987 beslaan...
 • Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1985-1987

  Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1985-1987

  In mei 1988 verscheen de archeologische kroniek over de jaren 1980 tot en met 1984; nu zijn de werkzaamheden uit de jaren 1985, 1986 en 1987 aan de beurt om in kroniekvorm te worden behandeld. Het waren jaren, waarin opnieuw veel archeologisch o...